Professionele gelijkheid: Sewan benadrukt de plaats van vrouwen in de Tech

Wie zijn de 6 ENIAC-programmeurs die de eerste volledig elektronische digitale computer installeerden? Wie zit er achter de eerste compiler, een programma dat broncode in binaire code vertaalt? Welke vrouw was ’s werelds eerste codeur? Zou de eerste man die op de maan liep dat gedaan kunnen hebben zonder de tussenkomst van een vrouw?

De bijdrage van vrouwen in de wereld van de technologie is groot.
Toch vormen zij vandaag nog steeds een minderheid in deze sector van onze economie. 

In het kader van haar programma “Mission Diversity” heeft Sewan besloten een hele week lang (van 8 tot 12 maart 2021) de gelijkheid van mannen en vrouwen in het beroepsleven te belichten, een evenement dat als centraal thema vrouwen in de technologie heeft.

In het algemeen betekent Sewan-zijn en een Sewaner zijn, openstaan voor alle vormen van diversiteit. Wij hebben onze medewerkers altijd gerekruteerd in het volle besef van de rijkdom en de voordelen van diversiteit voor al onze teams. Dit is een van de redenen van ons succes vandaag,” verklaart Elodie Chongtoua, HR Development Manager bij Sewaner.

Wat is de plaats van vrouwen in Tech?

Gedurende de hele week zullen er evenementen worden georganiseerd voor de werknemers van de Groep om hen bewust te maken van kwesties in verband met professionele gelijkheid. In samenwerking met een extern bedrijf zal een conferentie over de gelijkheid van mannen en vrouwen in het beroepsleven worden georganiseerd om een duidelijk inzicht te verschaffen in de problemen in verband met deze kwestie, met name aan de hand van concrete voorbeelden uit de zakenwereld. 

Een ander hoogtepunt van de week zal een videogetuigenis zijn van drie vrouwen die bij Sewan werken. Door middel van deze video zullen wij trachten vast te stellen welke plaats vrouwen vandaag de dag in de Tech-sector innemen, welke moeilijkheden zij kunnen ondervinden en meer in het bijzonder hoe hun dagelijkse leven er binnen het bedrijf uitziet.

Sewan steunt de opleiding van een nieuwe generatie talenten

Deze week is ook een gelegenheid om onze samenwerking met Ada Tech School onder de aandacht te brengen, die zichzelf omschrijft als een “feministische computerwetenschapsschool, toegankelijk voor iedereen, om te leren creëren met code in een open en zorgzame omgeving”.

Met dit partnerschap wil Sewan meer zichtbaarheid geven aan vrouwen in technische beroepen door verschillende talenten aan te werven voor de opleiding die wordt beloond met een staatsdiploma, aangeboden door Ada Tech School.

“In 2021 heeft Sewan de symbolische grens van 500 werknemers overschreden. Dit was voor ons een gelegenheid om onze werving te richten op een onderwerp dat in de hele technologiesector speelt: de mix van technische banen. Volgens het ministerie van Gendergelijkheid zal in 2019 15% van de vrouwen in de digitale sector werken en 85% van de mannen. Met de start van de Professional Equality Week bij Sewan maken wij van de gelegenheid gebruik om onze teams bewust te maken van deze kwestie, maar ook om te praten met vrouwen en toekomstige vrouwen in de technologiesector, zodat zij met meer vertrouwen deze loopbaan kunnen beginnen. En als sommigen van hen zich bij ons op Sewan willen voegen, moeten zij weten dat zij niet als vrouwen, maar als Sewaners zullen worden beschouwd,” besluit Elodie.