Privacybeleid

1. Wat is het doel van het Handvest?

Bij SEWAN is de bescherming van uw persoonlijke gegevens een prioriteit! In dit document beschrijven we hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens van kandidaten (de “Kandidaat(en)” of “U”).

2. Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

Wanneer U solliciteert op onze sewan.jobs website (de “Site”) verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • Namen, voornamen, e-mailadres en telefoonnummers,
 • Alle persoonlijke gegevens in uw CV en eventueel uw sollicitatiebrief: geboortedatum, postadres, type rijbewijs, pasfoto, opleidingsniveau, opleiding, diploma, interessegebieden, gewenste hoogte van de beloning,
 • Alle persoonlijke gegevens die U spontaan invult als commentaar op uw sollicitatie.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw sollicitatie voor de functie waarvoor u solliciteert te evalueren;
 • Om contact met u op te nemen als we geïnteresseerd zijn in uw sollicitatie.

4. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

 • Uw kandidatuur werd niet weerhouden of u kreeg een negatief antwoord na een interview.
  Uw persoonlijke gegevens worden voor een periode van 2 jaar bewaard. Gedurende deze periode kunnen we contact met u opnemen als een functie mogelijk past bij uw profiel. Gedurende deze periode kunt u te allen tijde uw rechten uitoefenen om uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen (zie hieronder).
 • Uw aanvraag is geselecteerd
  Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van uw arbeidsovereenkomst en vervolgens gedurende 5 jaar na het einde van uw arbeidsovereenkomst.

5. Voor wie zijn de persoonlijke gegevens die we verzamelen bedoeld?

Uw persoonlijke gegevens worden meegedeeld aan de rekruteringsafdeling die deel uitmaakt van onze personeelsafdeling en aan de manager van de afdeling waar u hebt gesolliciteerd. In dit verband kunnen uw persoonlijke gegevens worden meegedeeld aan onze dochterondernemingen in Frankrijk en in het buitenland als u hebt gesolliciteerd naar een functie in Le Havre, Berlijn, Madrid, Murcia of Brussel.

6. Op welke basis verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming.

7. Worden uw persoonlijke gegevens aan derden buiten de EU verstrekt?

Nee, uw persoonlijke gegevens worden gehost op onze eigen servers in Frankrijk.

8. Welke veiligheidsmaatregelen zijn van toepassing op de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De maatregelen die wij nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, zijn als volgt:

 • beperkte toegang tot ingediende aanvragen ;
 • de Site is beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke aanbevelingen en de stand van de techniek.

9. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

U heeft het recht om het ons te vragen:

 • om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze te raadplegen, zodat u weet welke persoonlijke gegevens wij verwerken;
 • om uw persoonlijke gegevens te corrigeren;
 • onder bepaalde voorwaarden, het verwijderen van uw persoonlijke gegevens;
 • onder bepaalde voorwaarden, de beperking van de verwerking;
 • de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens;
 • om het lot van uw persoonlijke gegevens te voorzien in geval van uw overlijden.
  Om uw rechten uit te oefenen moet u ons een verzoek sturen met vermelding van uw voor- en achternaam. Wij vragen u, als het nodig is om u te identificeren, een kopie van uw identiteitsbewijs. De aanvraag moet per e-mail worden verstuurd naar dpo@sewan.fr of naar het postadres: SEWAN Comité DPO, 2 cité Paradis, 75010 Paris.

10. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Wij informeren u dat wij bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens optreden als verantwoordelijke voor de verwerking. Voor elk verzoek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen via dpo@sewan.fr.